Дизајн

Пружамо услуге обликовања заштитних знакова и визуелних идентитета, публикација и разних врста промотивних материјала.

Наш тим искусних дизајнера понудиће графичка решења у складу са вашим потребама и клијентима. Помоћи ћемо вам да наступите раме уз раме са вашом највећом конкуренцијом и да се адекватно позиционирате на домаћем, али и страном тржишту. Такође, бавимо се и видео продукцијом.

Најновији пројекти
Грамис

/ заштитни знак и визуелни идентитет

/ промотивни материјал

Најновији пројекти
Црна картица

/ заштитни знак и визуелни идентитет за анонимну платну картицу

/ брошура и промотивни материјали

Најновији пројекти
Заштитни знакови

За велики број наших клијената из различитих сфера пословања радили смо заштитне знакове и логотипе.

Design

We provide services such as logo and trademark design, visual identities, publications, and various promotional materials design.

Our team of experienced designers will offer you graphic solutions according to your needs and requests of your clients. We will gladly assist you in representing yourself alongside your competitors, help you to position yourself on both domestic and international market adequately, and if you may need, provide our video production, too.

Recent projects:
GRAMIS

/ logo and visual identity

/ promo materials

Recent projects:
BLACK CARD

/ logo and visual identity for anonymous premium credit card

/ brochure design and promo materials

Recent projects:
LOGOS AND TRADE MARKS

For most of our clients, coming from different business fields, we have designed authentic logos.

На врх