Дифинас

студио у Београду

је специјализован за дизајн, програмирањe, развој и маркетинг.

У највећој мери смо посвећени подршци швајцарској компанији Дифинас АГ у домену веб дизајна и присуства на интернету. Наш тим чине талентовани кодери и графичари са богатим искуством рада на разноврсним пројектима, како на страном тако и на домаћем тржишту.

Отворени смо за сарадњу са новим клијентима.

Зато нас увек можете контактирати и затражити савет. Квалитетом услуга ширимо домен нашег пословања и остварујемо дуготрајна партнерства.

Тим

Ненад Вељковић
Програмер
Маријан Брадара
Администратор
Марко Маринковић
Дизајнер
Маријана Пијевић
Менаџер
Данијела Миловановић
Асистент
Алекса Ненадов
Дизајнер
Ђан Иналман
Фронтенд програмер
Марија Севић
Програмер јуниор

Difinas

studio Belgrade

is specialized in design, programming, development, and marketing.

Mostly, we provide support to the Swiss company Difinas AG in web design and online presence. Our team consists of talented coders and designers with broad working experience in various projects, both in national and foreign markets.

We are looking forward to new clients!

Therefore, fill free to contact us and ask for advice. With the high quality of our services, we broaden our business scope and make long-lasting partnerships.

Team

Nenad Veljkovic
Programmer
Marijan Bradara
Administrator
Marko Marinkovic
Designer
Marijana Pijevic
Manager
Danijela Milovanovic
Assistant
Aleksa Nenadov
Designer
Can Inalman
Frontend programmer
Marija Sevic
Programmer junior
На врх