Веб развој

Продуцирамо најразличитије врсте сајтова од ревијалних презентација, преко онлајн продавница и портала, до апликација.

Нудимо решења скројена према вашим потребама која функционишу на свим модерним платформама и уређајима. Наши пакети програмерских услуга понудиће вам све на једном месту: техничка решења, развој и подршку.

Најновији пројекти
Квадрис солушнс

/ дизајн и програмирање сајта за стоне и мобилне екране

/ посетите сајт: quadris.solutions

Најновији пројекти
Грамис

/ дизајн и програмирање сајта за стоне и мобилне екране

/ посетите сајт: gramis.rs

Најновији пројекти
БСКО

/ дизајн и програмирање сајта за стоне и мобилне екране

/ посетите сајт: bsko.ba

Најновији пројекти
24 Ноћни живот

/ дизајн и програмирање сајта за стоне и мобилне екране

/ посетите сајт: 24night.life

Web development

From simple websites, through online shops and portals to applications – we produce all.

We provide tailor-made solutions, working smoothly on all modern platforms and devices. Our versatile packages of developing services have all in one box: technical solutions, development, and support.

Recent projects:
QUADRIS SOLUTIONS

/ website for mobile and desktop screens

/ visit: quadris.solutions

Recent projects:
GRAMIS

/ website for mobile and desktop screens

/ visit: gramis.rs

Recent projects:
BSKO

/ website for mobile and desktop screens

/ visit: bsko.ba

Recent projects:
24 NIGHT LIFE

/ website for mobile and desktop screens

/ visit: 24night.life

На врх